Folkemødet på Bornholm 2016

Folkemødet på Bornholm 2016

  • Center for Sundhedssamarbejde deltog i folkelige arrangementer og debatter

Tour de Folkemødet - set gennem sundhedsbriller

En lykkebus med hampkager, en professor i gummistøvler og en folkelig debat om den lykkelige alderdom var blot nogle af de oplevelser vi tog med os hjem fra Folkemødet på Bornholm 2016.


30.06.2016 | Signe Herbers Poulsen

Center for Sundhedssamarbejde deltog ved Folkemødet på Bornholm for at øge mulighederne for samarbejde mellem Aarhus Universitet og det omgivende samfund på sundhedsområdet. I denne artikel har vi samlet en række indtryk fra Folkemødet set gennem vores sundhedsbriller.


Lykkebussen skabte lykke i samarbejde med Midttrafik

Som opvarmning til Folkemødet steg vi sammen med Midttrafik ombord på Den lunefulde lykkebus, der kørte fra Aarhus banegård til Aarhus Lufthavn.

Busturen bød på spændende oplæg om lykke af direktøren for Midttrafik Jens Erik Sørensen, Dekan for Health-fakultetet ved Aarhus Universitet Allan Flyvbjerg samt direktør for Center for Sundhedssamarbejde Carsten Obel. Humøret var højt, og der var som Allan Flyvbjerg udtrykte det enighed om, at “Lykke er at åbne Aarhus Universitet mod samfundet og gøre en forskel på sundhedsområdet.”

Undervejs serverede Innovationschef for Foodture Food Innovation Gyda Bay smagsprøver fra lokale fødevareproducenter. Udfordrende og innovativ mad kan styrke sundhed, velvære og glæde, hvilket blev demonstreret på bedste vis, da passagererne blev udfordret af bl.a. mælkebøttesaft og hampkager.


Folkelig debat om den lykkelige alderdom med Aarhus Kommune

I samarbejde med Aarhus Kommune inviterede vi til debat i Røgeriets telt på første dag på Folkemødet om En lykkelig alderdom i en kærlig kommune.

Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard indledte debatten med at understrege intentionen om, at ”Aarhus Kommune vil kombinere den førende forskning med den førende praksis i vores ældreomsorg”.

Debattørerne omfattede bl.a. Jakob Steengaard Madsen (Regionsdirektør i Region Midtjylland), Karen Stæhr (Sektorformand i FOA), Louise Gade (VIA), Thyra Frank (foredragsholder), Michael Teit Nielsen (Ældre Sagen) samt Carsten Obel og Allan Flyvbjerg fra Aarhus Universitet. Udvalgte hovedpointer og citater:

Sundhedsvæsenet er udfordret i overgangene mellem sektorerne:
“Sundhedsvæsenet kan ikke gøre folk lykkelige - men samarbejde på tværs af sektorer kan og skal forbedres.” (Jacob Steengaard Madsen, Region Midtjylland)

Pårørende er vigtige og skal have den nødvendige rådgivning:
“Drop pisken – vi skal anerkende det, de pårørende gør. Giv dem støtte og rådgivning til, hvordan de kan være en bedre ressource.” (Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen)

Der skal være plads til forskellighed i behandlingsforløb og tilbud til de ældre
“Vi fødes som originaler og skal ikke dø som kopier.” (Thyra Frank, Foredragsholder og tidl. leder af Plejehjemmet Lotte)

Der bør være større fokus på brugerdreven innovation i indsatserne for de ældre
”Vi skal væk fra faglige standarder og styrke brugerdreven innovation. Der er brug for mangfoldighed i udviklingen af fremtidens plejehjem.” (Louise Gade, Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse)


Robuste unge indgår i og bidrager til fællesskabet

Direktør for Center for Sundhedssamarbejde Carsten Obel deltog senere på dagen i debatten Robuste børn søges! arrangeret af Det Sociale Netværk. Huxi Bach (radio- og tv-vært) var ordstyrer og andre debattører var bl.a. Marianne Jelved (Socialordfører for de Radikale Venstre), Eva Secher Mathiasen (formand for Dansk Psykologforening) og Claus Hjortdal (formand for Skolelederforeningen). Der blev overordnet lagt op til en diskussion om, hvordan det kan være at flere og flere unge mistrives.

Carsten Obel formidlede følgende pointer i debatten:

  • Der er ikke noget nyt i, at den ældre generation bekymrer sig om de unge
  • Unge er generelt ikke mere skrøbelige end tidligere, de er ”bare” udfordrede.
  • Fællesskabet er vigtigt for udviklingen af robuste unge: ”Vi ved at fællesskab er sundt. Vi ved at motion til dels er sundt – overdreven brug af motion er usundt. Og vi ved, at det er vigtigt at spise sundt. Vi skal give de unge en resilient opvækst, hvor de unge ikke handler på individniveau, men bidrager til fællesskabet”. (Carsten Obel, Professor i mental børnesundhed og direktør for Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet).

Supermarkeder med sundhed i børnehøjde

På den vådeste dag på Folkemødet fejrede Coop deres 150 års jubilæum ved bl.a. at invitere en række debattører til debatten Svesken på disken for at give deres bud på, hvilken opgave Coop skal løse i fremtiden.

Carsten Obel fra Center for Sundhedssamarbejde var blandt debattørerne og lagde en afslappet stil for dagen ved at optræde på scenen i gummistøvler. Her fremlagde han ideen om, at fremtidens supermarkeder bør fokusere på sundhed i børnehøjde ved at placere sunde og spændende fødevarer på de nederste hylder i supermarkedet.


Det gode arbejdsliv er et fælles ansvar

De Frie Skolers Lærerforening inviterede lørdag til en “Talk around the clock” i Underviserteltet. Direktør Carsten Obel var en af 11 markante talere, der hver fik fem minutter til at belyse spørgsmålet Er arbejdet en velsignelse eller en forbandelse? Carstens hovedpointe var her, at vi har et fælles ansvar for det gode arbejdsliv og at det ikke kun er op til den enkelte om vedkommende trives på arbejdspladsen.


Behov for systematisk borgerinddragelse når der prioriteres i sundhedsvæsenet

Health-fakultetet ved Aarhus Universitet havde arrangeret en debat om prioriteringer i sundhedsvæsenet på forskningsskibet Aurora fra Aarhus Universitet fredag eftermiddag. Her deltog bl.a. Morten Freil (formanden fra Danske Patienter), Rikke Søgaard (Professor og sundhedsøkonom fra Aarhus Universitet) og  Ulla Astman (regionsrådsformand, Danske Regioners Sundhedsudvalg).

Blandt debattørerne var der enighed om, at det er patienternes behov skal være mere styrende og bør anvendes mere systematisk i prioriteringerne i sundhedsvæsenet. Publikum blev inddraget i afstemninger om konkrete dilemmaer.


Myter om sundhed udfordrer og konkurrerer med forskningsbaseret viden

Vores samarbejdspartner Komiteen for Sundhedsoplysning havde inviteret til spændende debat i sundhedsteltet om myter i sundhedsdebatten. Mediefolk og sundhedsfaglige organisationer debatterede spørgsmålet: Hvordan kommer vi sundhedsskadelige myter til livs? Blandt debattørerne var bl.a. Peter Qvortrup Geisling (DR-tv), Jens Otto Kjær Hansen (rektor, Journalisthøjskolen), Lillian Bondo (formand, Jordemoderforeningen) og Dorte Steenberg (Dansk Sygeplejeråd).  

Der var enighed om, at både fagfolk og journalisterne har et ansvar for at formidle den rette forskningsbaserede viden om sundhed til befolkningen. En af udfordringerne for forskningsverdenen er bl.a. at kommunikere til hele befolkningen og have fokus på ulighed i sundhed.


Yderligere oplysninger:

Signe Herbers Poulsen
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
Signe.H.Poulsen@au.dk 

Kontakt

Lotte Langkilde, Udviklingschef
Center for Sundhedssamarbejde
E-mail: Lotte.Langkilde@au.dk
Mobil: 93508226