17. marts - SDQ workshop

Torsdag den 17. marts, 2016
Aarhus Universitet

Der er over de seneste 20 år sket en væsentlig stigning i antallet af børn og unge som mistrives. Udfordringerne i forbindelse med psykisk trivsel er komplekse, og der er et stort behov for at styrke et tæt samarbejde mellem praksis og forskning. Særligt er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse af hvordan mental trivsel kan måles og evalueres.

Det var derfor med stor glæde, at det danske sekretariat for SDQ/DAWBA og Aarhus Universitets netværk for mental børnesundhed inviterede til workshop om udfordringer i forbindelse med at måle børnetrivsel.

Workshoppen vil primært fokusere på spørgeskemaet SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) udviklet af professor Robert Goodman, Kings College London. SDQ er det bedst dokumenterede spørgeskema af sin type og udbredt til det meste af verden. Danmark og Norge er de to lande i verden, der har brugt SDQ mest, både i praksis og til forskning. Siden Goodmans første artikel om SDQ i 1998, og oversættelsen til dansk i 2001, er der sket meget. I dag kan SDQ udfyldes online, hvilket gør det lettere at besvare og analysere. SDQ anvendes i en række forskellige brugssammenhænge og er blevet grundigt videnskabelig dokumenteret. Der er derfor nu et stort behov for at evaluere brugen af SDQ, samt hvordan samspillet mellem forskning og praksis kan forbedres.

PROGRAM

09.30-10.00Morgenmad og networking
10.00-10.20Introduktion
Carsten Obel (AU)
10.20-10.40Er Danmark en sort svane inden for mental børnesundhed? 
Robert Goodman, Kings College
10.40-11.00Hvad er en normal SDQ? 
Intro ved Sonja Heyerdahl (RBUP, Norge) og Carsten Obel (AU)
11.00-11.20Kan SDQ bruges til opfølgning - og hvordan ændrer SDQ sig over tid? 
Intro ved Mette Lausten (SFI) og Robert Goodman (Kings College, UK)
11.20-11.50Kaffe
11.50-12.10Hvordan får vi det bedste ud af flere informanter? 
Intro ved Sonja Heyerdahl (RBUP, Norge) og Mette Lausten (SFI)
12.10-12.30Hvad er SDQ’s potentiale på gruppeniveau? 
Intro ved Carsten Obel (AU) og Robert Goodman (Kings College, UK)
12.30-12.50Hvordan kan SDQ bruges til at forbinde primær og sekundær sektoren? 
Intro ved Niels Bilenberg (SDU) og Robert Goodman (Kings College, UK)
12.50-13.30Frokost
13.30-14.15En status for brugen af SDQ i Danmark 
Niels Bilenberg (SDU) og Carsten Obel (AU)
14.15-14.45Paneldebat 
14.45-14.55Goodmans refleksioner
14.55-15.00Afsluttende bemærkninger ved Carsten Obel 

 

Oplægsholdere og målgruppe for workshoppen

Vi inviterede både praktikere og forskere til erfaringsudveksling om brugen af SDQ. Der var mulighed for at diskutere fremtidige potentialer med Robert Goodman, som besøgte Danmark til denne særlige lejlighed. Foruden Goodman var der være oplæg af Sonja Heyerdahl (Professor Emeritus ved Regionscenter for Barn og Unges Psykiske Helse i Norge), Niels Bilenberg (Professor ved Syddansk Universitet), Mette Lausten (Seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og Carsten Obel (Professor ved Aarhus Universitet).

Både SDQ-brugere fra kommuner og forskning deltog i workshoppen og bidrog til diskussionerne.