16. marts 2016 - Big Data and Mental Health Workshop

Den Britiske Ambassade, Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet inviterede til workshop den 16. marts 2016 om fremtidens unge.

Danmark går flere store samfundsudfordringer i møde den kommende tid. Der sker demografiske ændringer i form af en stigning i antallet af ældre over 60 år, mens de yngre generationer lægges under yderligere pres gennem stadig større krav om øget produktivitet. I en verden under konstant og hastig udvikling kræver det både robusthed og en innovativ tilgang til arbejdslivet. Der ses flere og flere tilfælde af unge med stress, angst og depression, mens unge diagnosticeret med for eksempel ADHD er steget støt det sidste årti. Vi ved ikke, hvad denne bekymrende udvikling er resultatet af, og i hvilken grad den er forbundet med øget sårbarhed blandt unge, stigende forventninger til gode præstationer og det lykkelige liv, sociale medier, utrygheden for fremtiden i en omskiftelig verden eller noget helt andet.

Disse emner ønskede Den Britiske Ambassade, Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet at adressere onsdag den 16. marts 2016 i Landstingssalen i Folketinget fra 8.30 til 14.30, hvor de tre parter afholdte en workshop med deltagelse af flere prominente oplægsholdere, der kom med deres besyv på problemstillingerne. 

Se videoer fra dagen her