9. maj 2017, Sundhed 2030

SUNDHED 2030

- Vil Midtjylland være den centrale region i udviklingen af fremtidens sundhed?

Borgernes lige adgang til sundhed i Danmark vil inden for de næste år komme under pres. Globale private aktører er i fuld gang med at tilkæmpe sig adgang til danskernes sundhedsdata ved at udvikle smarte digitale sundhedsydelser rettet direkte mod de borgere, der har råd til at betale for det. Hvis vi som samfund vil opretholde den lige adgang til sundhedsydelser i Danmark er det afgørende, at sundhedsdata fra borgerne forbliver vores fælleseje og kommer alle danskere til gavn. Det kræver at vi etablerer de nødvendige rammer for nye offentligt-private samarbejder baseret på en tæt dialog mellem forskning og praksis. En række aspekter i forhold til videnskabsetik, datasikkerhed, organisering og jura skal afklares med udgangspunkt i borgerens perspektiv.

Den 9. maj inviterer Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet aktører fra kommuner, region, virksomheder, patientforeninger og forskere til et eksklusivt dialog-seminar om samarbejde om fremtidens sundhedsløsninger. Vi sætter særligt fokus på Midtjyllands potentiale for at skabe et internationalt specialiseret hotspot på sundhedsområdet. På dagen vil det være muligt at få et indblik i den scenarieproces, som Instituttet for Fremtidsforskning gennemfører i foråret 2017 om Fremtidens sundhed 2030 og høre en række korte oplæg om centrale temaer af forskere på Aarhus Universitet. Herefter følger en dialogproces, hvor det vil være muligt at diskutere centrale problemstillinger og udfordringer nærmere.

Dialog-seminaret faciliteres af Finn Kollerup, der er innovationsekspert og kemiingeniør med en Phd i bioteknologi og MBA i Innovation og Technology Management. Finn har 15 års erfaring som forsker og leder i Novozymes. Siden 2000 har Finn rådgivet virksomheder om innovation og har samarbejdet med en lang række aktører inden for pharma, biotek og andre vidensintensive brancher.

Vi vil starte med en række fem minutters indlæg, som med udgangspunkt i forskning belyser ovennævnte aspekter. Med det udgangspunkt vil vi med hjælp af metoden Open Space Technology sikre, at vi opnår den mest inspirerende og effektive dialog på tværs af forskning, organisation og praksis i løbet af dagen.

  • Velkomst og introduktion til dagens borger-case (Carsten Obel, professor, direktør, Center for Sundhedssamarbejde, AU) 
  • Fremtiden for det danske sundhedssystem - et indspil fra Instituttet for Fremtidsforsknings scenarie-proces (Bogi Eliasen, partner ved Instituttet for Fremtidsforskning)
  • Det sammenhængende forløb gennem livet og i behandlingen (Troels Krarup Hansen, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, AUH og Carsten Obel, professor, direktør, Center for Sundhedssamarbejde, AU)
  • Datas potentiale for at skabe sundhed (Kaj Grønbæk, professor, Institut for Datalogi, AU, Rasmus Østergaard Nielsen, lektor, Institut for Folkesundhed, AU)
  • Et bioetiske og videnskabsteoretiske perspektiv (Uffe Juul Jensen, professor, Institut for Kultur og Samfund og Svend Andersen, Professor, Institut for Kultur og Samfund)
  • Juridiske og organisatoriske aspekter (Helle Bødker Madsen, Professor, Juridisk Institut og Lars Thorup Larsen, Lektor, Institut for Statskundskab)
  • Brugerperspektivet og den antropologisk tilgang (Rikke Sand Andersen, Lektor, Institut for Folkesundhed, Claus Bossen, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur og Lone Grøn, Senior projektleder, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)
  • Datainfrastruktur og sikkerhed (Gert Læssøe og Jonas Lindstrøm, Alexandra Instituttet)
  • Innovative potentialer (Martin Vesterby, direktør, INNO-X Healthcare, Institut for Klinisk Medicin, AU og Jacob Uffelmann, innovationschef, Sundhed.dk)

Som optakt til arrangementet afholdes et seminar mandag den 8. maj om Fremtidens Medicin - Det Biomedicinske Potentiale. Den 10. maj vil en mindre arbejdsgruppe sammenfatte resultatet af de to dages diskussioner og anvende det i forbindelse med en ansøgning til Innovationsfonden. 

Tilmelding

Seminaret afholdes for en eksklusiv gruppe af lokale aktører fra region, kommuner, virksomheder, patientorganisationer og vidensinstitutioner i Midtjylland, der har modtaget personlige invitationer. Vi afrapporterer fra mødet i næstkommende nyhedsbrev.