Åbningskonference

  • Center for Sundhedssamarbejde

 

 

Stor interesse for åbningen af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet 

Velbesøgt åbningskonference for Center for Sundhedssamarbejde understreger behovet for nye former for samarbejde inden for sundheds- og velfærdsområdet. Mange af de fremmødte viste stor interesse for samarbejde med centret, og der følges nu op på potentielle samarbejdsmuligheder.

04.11.2015 | Signe Herbers Poulsen

 

 

Stor interesse for åbningen af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet

Velbesøgt åbningskonference for Center for Sundhedssamarbejde understreger behovet for nye former for samarbejde inden for sundheds- og velfærdsområdet. Mange af de fremmødte viste stor interesse for samarbejde med centret, og der følges nu op på potentielle samarbejdsmuligheder.

Mere end 120 deltagere var samlet til den officielle åbning af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet den 27. oktober 2015. Centrets formål er at udvikle og understøtte samarbejde mellem forskere og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Dekan fra Health ved Aarhus Universitet Allan Flyvbjerg bød velkommen og udtrykte store forventninger til centret. Det danske sundhedsvæsen og velfærdssamfund står over for mange udfordringer de kommende år, og Allan Flyvbjerg pointerede, at Aarhus Universitet er klar til at tage ansvar og spille en central rolle i forhold til at løfte opgaven i tæt samarbejde med kommuner, regioner, virksomheder og interesseorganisationer.

”Verden ændrer sig, og den gensidige afhængighed af, at der genereres nye løsninger og ny viden, tror jeg kun vil øges over tid. Vi har brug for hinanden. Center for Sundhedssamarbejde kan og skal understøtte samarbejde om, hvordan vi ved fælles hjælp bringer de bedste kompetencer og den bedste viden i spil, til borgernes og patienternes bedste”, sagde Allan Flyvbjerg.

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum skal løses i fællesskab

Dagen bød også på oplæg fra koncerndirektør Christian Boel fra Region Midtjylland, chef for Sundhed og Omsorg Hosea Dutschke fra Aarhus Kommune, direktør Peter Høngaard fra Innovationsfonden samt direktør Carsten Obel fra Center for Sundhedssamarbejde. Alle pegede de på forskellige udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen med det fællestræk, at opgaven skal løses i fællesskab.

Et gennemgående tema for oplægsholderne var ønsket om ”et sammenhængende sundhedsvæsen”, hvor alle sektorer arbejder tæt sammen om at sætte borgeren i centrum. Christian Boel fremhævede, at patientforløbene for ofte kompromitteres i overgangene mellem sektorerne og mellem de forskellige aktører. Sundhedsaktørerne bør derfor arbejde sammen for at skabe et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Det er helt centralt, at der tages udgangspunkt i brugersynspunktet, så borgere og patienter kan hjælpe os til at blive bedre. Peter Høngaard nuancerede udfordringerne med henvisning til dilemmaer både i forhold til betaling og struktur, når der skal samarbejdes om at sætte patienten i centrum. Hosea Dutschke pointerede, at de store sundhedsudfordringer i kommunerne kræver tværgående løsninger og samarbejde – særligt i forhold til samarbejdet mellem kommuner, hospitaler, almen praksis og civilsamfundet.

Behov for et nyt og bredere sundhedsbegreb

Sundhed skal i fremtiden tænkes bredere end det sundhedsbegreb, der arbejdes med i dag. Dette blev understreget af flere oplægsholdere. Blandt andet skal den fysiske sundhed tænkes sammen med den psykiske. Her til kommer at det sociale aspekt i form af det enkeltes menneskes interaktion med samfundet er et vigtig parameter også at have med i sundhedsopfattelsen.

Direktør for Center for Sundhedssamarbejde Carsten Obel skitserede udviklingen af sundhedsbegrebet over tid i tre versioner:

  • Sundhed 1.0 havde et primært fokus på at få folk til at overleve ved at bekæmpe infektioner. Vi er kommet langt i dag, og selv AIDS er det lykkedes at finde effektiv behandling mod.

  • Sundhed 2.0 satte fokus på multimorbiditet og kroniske sygdomme som til dels er et resultat af, at folk overlever længere, og dermed får komplekse kombinationer af livsstilssygdomme.

  • Sundhed 3.0 fokuserer på sundhed i en mere bred forstand med vægt på mental sundhed og social funktion. Det er et resultat af et samfund, hvor den store udfordring ligger i en omskiftelig hurtigt udviklende verden. Det er et bredere sundhedsbegreb, der beskæftiger sig med det hele menneske, det gode liv og evnen til at bidrage til samfundet.

Alle versioner er stadig i spil, men version 3.0 er ny, og det sundhedsbegreb understreger, at der er behov for, at sundhedssystemet og de sociale systemer lærer at arbejde bedre sammen. At man formår at bringe forskellige fagligheder og videnskabelige discipliner i spil for at tilbyde de bedste tilbud til patienter og borgere.

Forskningen skal bringe viden i spil, sikre evidens og åbne op for sammenskabelse af viden

I et samarbejde om fremtidens sundhedsløsninger var der enighed blandt oplægsholderne om, at Center for Sundhedssamarbejde kan blive en attraktiv og central partner. Der blev udtrykt stort behov for forskningsbaseret viden om organisering i sundhedsvæsenet samt systematisk evaluering af effekten af forskellige indsatser i både kommunalt og regionalt regi.


Men det handler ikke kun om at formidle den forskningsbaserede viden bedre. Det handler i høj grad også om sammenskabelse og et tættere sammenspil om udvikling af viden mellem forskning og praksis. I den forbindelse bør alle relevante kompetencer komme i spil ved at kombinere forskellige videnskabelige discipliner i udvikling af ny viden. Center for Sundhedssamarbejde har netop til formål at inddrage forskere fra alle fire hovedområder ved Aarhus Universitet og dermed kombinere både sundhedsfaglig, samfundsfaglig, naturvidenskabelig og humanistisk forskning. 

Er der behov for mere samarbejde inden for sundheds- og velfærdsområdet?

Flere af deltagerne i salen spurgte i spørgetiden ind til fokus for Center for Sundhedssamarbejde og behovet for en ekstra aktør på feltet. Til dette svarede direktør for centret Carsten Obel: 

”Der eksisterer allerede en masse samarbejde mellem forskere og samarbejdspartnere på sundhedsområdet, som fungerer rigtig godt. Det vil og skal vi naturligvis ikke blande os i. Vi vil tilbyde en synlig og enkel adgang til Aarhus Universitet for de organisationer og virksomheder, som ikke i forvejen har opbygget relationer til forskere ved universitet.” Han tilføjede derefter ”Vi vil samtidigt tilbyde en bredere indgang til samarbejde, da vi kan trække på alle fagligheder ved universitet, og derfor kan kombinere mange forskellige kompetencer med henblik på udvikling af de bedste sundhedsløsninger.”

Åbningen af Center for Sundhedssamarbejde blev afsluttet med bobler og en let anretning, hvor de fremmødte fik rig mulighed for at netværke og diskutere fremtidigt samarbejde.

Godt på vej mod nye samarbejdsprojekter inden for sundhed og velfærd

Med afsæt i de mange input der kom på åbningskonferencen samt efterfølgende tilbagemeldinger fra deltagerne, vil Center for Sundhedssamarbejde gå i en nærmere dialog med centrale parter. På baggrund af dette defineres de opgaver centeret skal arbejde med fremadrettet med henblik på at bidrage til de danske visioner om et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Følg centrets aktiviteter og arrangementer via nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier.


Deltagerne ankommer til åbningskonference for Center for Sundhedssamarbejde. Foto: Maria Randima

Mere end 120 deltagere var samlet til den officielle åbning af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet den 27. oktober 2015. Centrets formål er at udvikle og understøtte samarbejde mellem forskere og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Dekan fra Health ved Aarhus Universitet Allan Flyvbjerg bød velkommen og udtrykte store forventninger til centret. Det danske sundhedsvæsen og velfærdssamfund står over for mange udfordringer de kommende år, og Allan Flyvbjerg pointerede, at Aarhus Universitet er klar til at tage ansvar og spille en central rolle i forhold til at løfte opgaven i tæt samarbejde med kommuner, regioner, virksomheder og interesseorganisationer.

”Verden ændrer sig, og den gensidige afhængighed af, at der genereres nye løsninger og ny viden, tror jeg kun vil øges over tid. Vi har brug for hinanden. Center for Sundhedssamarbejde kan og skal understøtte samarbejde om, hvordan vi ved fælles hjælp bringer de bedste kompetencer og den bedste viden i spil, til borgernes og patienternes bedste”, sagde Allan Flyvbjerg.

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum skal løses i fællesskab

Dagen bød også på oplæg fra koncerndirektør Christian Boel fra Region Midtjylland, chef for Sundhed og Omsorg Hosea Dutschke fra Aarhus Kommune, direktør Peter Høngaard fra Innovationsfonden samt direktør Carsten Obel fra Center for Sundhedssamarbejde. Alle pegede de på forskellige udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen med det fællestræk, at opgaven skal løses i fællesskab.

Et gennemgående tema for oplægsholderne var ønsket om ”et sammenhængende sundhedsvæsen”, hvor alle sektorer arbejder tæt sammen om at sætte borgeren i centrum. Christian Boel fremhævede, at patientforløbene for ofte kompromitteres i overgangene mellem sektorerne og mellem de forskellige aktører. Sundhedsaktørerne bør derfor arbejde sammen for at skabe et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Det er helt centralt, at der tages udgangspunkt i brugersynspunktet, så borgere og patienter kan hjælpe os til at blive bedre. Peter Høngaard nuancerede udfordringerne med henvisning til dilemmaer både i forhold til betaling og struktur, når der skal samarbejdes om at sætte patienten i centrum. Hosea Dutschke pointerede, at de store sundhedsudfordringer i kommunerne kræver tværgående løsninger og samarbejde – særligt i forhold til samarbejdet mellem kommuner, hospitaler, almen praksis og civilsamfundet.

Direktør Peter Høngaard, Innovationsfonden. Foto: Maria Randima
Direktør Carsten Obel, Center for Sundhedssamarbejde. Foto: Maria Randima

Behov for et nyt og bredere sundhedsbegreb

Sundhed skal i fremtiden tænkes bredere end det sundhedsbegreb, der arbejdes med i dag. Dette blev understreget af flere oplægsholdere. Blandt andet skal den fysiske sundhed tænkes sammen med den psykiske. Hertil kommer at det sociale aspekt er et vigtig parameter også at have med i sundhedsopfattelsen.

Direktør for Center for Sundhedssamarbejde Carsten Obel skitserede udviklingen af sundhedsbegrebet over tid i tre versioner:

  • Sundhed 1.0 havde et primært fokus på at få folk til at overleve ved at bekæmpe infektioner. Vi er kommet langt i dag, og selv AIDS er det lykkedes at finde effektiv behandling mod.

  • Sundhed 2.0 satte fokus på multimorbiditet og kroniske sygdomme som til dels er et resultat af, at folk overlever længere, og dermed får komplekse kombinationer af livsstilssygdomme.

  • Sundhed 3.0 fokuserer på sundhed i en mere bred forstand med vægt på mental sundhed og social funktion. Det er et resultat af et samfund, hvor den store udfordring ligger i en omskiftelig hurtigt udviklende verden. Det er et bredere sundhedsbegreb, der beskæftiger sig med det hele menneske, det gode liv og evnen til at bidrage til samfundet.

Alle versioner er stadig i spil, men version 3.0 er ny, og det sundhedsbegreb understreger, at der er behov for, at sundhedssystemet og de sociale systemer lærer at arbejde bedre sammen. At man formår at bringe forskellige fagligheder og videnskabelige discipliner i spil for at tilbyde de bedste tilbud til patienter og borgere.

Spørgsmål fra salen til åbningskonference for Center for Sundhedssamarbejde. Foto: Maria Randima

Er der behov for mere samarbejde inden for sundheds- og velfærdsområdet?

Flere af deltagerne i salen spurgte i spørgetiden ind til fokus for Center for Sundhedssamarbejde og behovet for en ekstra aktør på feltet. Til dette svarede direktør for centret Carsten Obel: 

”Der eksisterer allerede en masse samarbejde mellem forskere og samarbejdspartnere på sundhedsområdet, som fungerer rigtig godt. Det vil og skal vi naturligvis ikke blande os i. Vi vil tilbyde en synlig og enkel adgang til Aarhus Universitet for de organisationer og virksomheder, som ikke i forvejen har opbygget relationer til forskere ved universitet.” Han tilføjede derefter ”Vi vil samtidigt tilbyde en bredere indgang til samarbejde, da vi kan trække på alle fagligheder ved universitet, og derfor kan kombinere mange forskellige kompetencer med henblik på udvikling af de bedste sundhedsløsninger.”

Åbningen af Center for Sundhedssamarbejde blev afsluttet med bobler og en let anretning, hvor de fremmødte fik rig mulighed for at netværke og diskutere fremtidigt samarbejde.

Godt på vej mod nye samarbejdsprojekter inden for sundhed og velfærd

Med afsæt i de mange input der kom på åbningskonferencen samt efterfølgende tilbagemeldinger fra deltagerne, vil Center for Sundhedssamarbejde gå i en nærmere dialog med centrale parter. På baggrund af dette defineres de opgaver centeret skal arbejde med fremadrettet med henblik på at bidrage til de danske visioner om et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Følg centrets aktiviteter og arrangementer via nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier.


Yderligere oplysninger:

Direktør, professor Carsten Obel
Aarhus Universitet, Health, Center for Sundhedssamarbejde
Mobil: 2942 8405
co@au.dk