Om os

Center for Sundhedssamarbejde

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet (AU) understøtter eksternt samarbejde mellem forskere ved AU og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet. Mere konkret arbejder vi på at:

  • Tilbyde en synlig indgang til AU for eksterne aktører som ikke i forvejen har kontakt til forskere ved AU.   
  • Styrke det tværgående sundhedssamarbejde på AU ved inddragelse af forskere fra alle hovedområder (Health, Arts, BSS og Science & Technology).
  • Facilitere samarbejdsprojekter: idéudvikling, sparring, rådgivning, rekruttering af forskere samt ansøgninger.
  • Støtte forskerne i at etablere projekter inden for sundhedsområdet, finde samarbejdspartnere og udvide deres netværk.
  • Organisere vidensdeling mellem kommuner, videnskabelige miljøer, virksomheder og organisationer.
  • Tiltrække ekstern finansiering.

Formål og vision

Formål

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet udvikler, understøtter og fremmer samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Vision

Center for Sundhedssamarbejde vil være en uundgåelig rådgiver og samarbejdspartner, når der skal udvikles nye løsninger på de sundheds- og velfærdsmæssige udfordringer, Danmark står overfor.