Baggrund

Et center der fremmer eksternt samarbejde inden for sundhed og velfærd

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet (SUSA) blev etableret i maj 2015 med det formål at fremme AU’s eksterne samarbejde inden for sundheds- og velfærdsområdet. Den væsentligste inspiration til centret er de to andre nationale centre ved Aarhus Universitet for henholdsvis Fødevarer og Jordbrug (DCA) samt Energi og Miljø (DCE). 

Finansiering og organisering

SUSA er aktuelt finansieret med 10 mio kr. til etablering og drift fra universitets strategiske udviklingsmidler i en 3-årig periode (maj 2015 - april 2018). Organisatorisk er SUSA tilknyttet Health og omfatter en direktør, Professor Carsten Obel på deltid (50%), TAP'ere med kompetencer der matcher de fire fakulteters profiler samt videnskabelige assistenter og forskere på deltid. Det samlede årsværk i SUSA udgør 4,5.

Læs mere om medarbejderne

Sådan arbejder vi

Den grundlæggende tilgang til at fremme eksternt samarbejde i SUSA er et stort engagement uden for AU med fokus på at opbygge stærke relationer til aktører på sundheds- og velfærdsområdet. Det er en central del af vores arbejde at møde aktørerne personligt, forstå deres udfordringer, udveksle viden og sammen idéudvikle om samarbejdsmuligheder af gensidig interesse for dem og AU. Herigennem har vi allerede udviklet tætte kontakter til aktører i Aarhus-området samt en række kommuner, virksomheder, fonde, styrelser mv. 

Læs mere om samarbejdsmuligheder