Resultater

Måling af resultater for Center for Sundhedssamarbejde

I Center for Sundhedssamarbejde måler vi vores resultater på 4 indsatsområder; Videndeling, Samarbejdsprojekter, Ekstern finansiering og Synlighed. Med et årsværk på 4,5 har SUSA siden september 2015 præsteret følgende:


Videndeling:

 • Faciliteret 26 arrangementer med 1419 deltagere og 213 oplægsholdere, hvoraf 83 af oplægsholderne er fra AU. Se arrangementer
 • Opdyrket nye samarbejdsrelationer gennem mere end 373 eksterne møder, 76 eksterne oplæg samt 90 interne møder med forskere og TAP´ere på AU.

Samarbejdsprojekter:

 • Indgået i 14 kontraktbaserede samarbejdsprojekter med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Nordea-fonden, SFI, Innovationsfonden og Aarhus Kommune. Se samarbejdsprojekter
 • Indgået i 61 projekter, hvor vi bl.a. har bidraget som sparringspartnere, rådgivere og projektudviklere 
 • Udgivet 6 rapporter i et formidlingsvenligt format. Se publikationer
 • Opbygget en stærk datainfrastruktur som kombinerer danske sundheds- og velfærds registerdata med kommunalt indsamlede data.
 • Udviklet en elektronisk platform for dataindsamling og vidensdeling mellem 50+ danske kommuner i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Se skolesundhed.dk 

Ekstern finansiering:

 • indgået projekter til en samlet værdi af 23.7 mio kr.
 • bidraget til en indirekte værdi af 11 mio kr.

Synlighed:

 • Synliggjort SUSA og AU i de trykte og digitale medier i forbindelse med bl.a. sundhedsdata, unges mentale sundhed, familiedannelse, sundhedshysteri og ældrestyrken. Se debatoplæg og presseomtale
 • Formidlet vores faglige aktivitet via de sociale medier twitter og LinkedIn samt via udgivelse af nyhedsbreve.