Den lykkelige alderdom

Samarbejde med Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune (MSO) har i slutningen af 2015 indgået en samarbejdsaftale med Center for Sundhedssamarbejde. Samarbejdet bunder i Aarhus Kommunes ønske om at starte et lykkeprojekt, der kan øge de ældste borgers glæde og livskvalitet.

Hos Center for Sundhedssamarbejde hjælper vi med at skabe den forskningsbaserede og praksisnære viden, så lykkeprogrammet kan komme godt fra start. Vores arbejde består af kontakt til relevante forskere, der kan bidrage med essentiel viden, og interview med både personale, pårørende og beboere på et plejecenter i Aarhus Kommune.

Derudover står vi for afholdelse af tværfaglige workshops for de ansatte i Sundhed og Omsorg. I 2016 var workshoppens tema ”Det lykkelige plejehjem”, der mundede ud i et idékatalog, som skulle inspirere og udpege konkrete indsatsområder, der kunne igangsættes.

Læs mere om workshoppen her

I 2017 gentager vi successen med temaet "Den lykkelige alderdom", hvor to forskere fra hver af de fire fakulteter på Aarhus Universitet på baggrund af deres forskning præsenterer deres syn på, hvordan Aarhus Kommune kan arbejde med lykkebegrebet og helt konkret, hvilke initiativer man kunne forestille sig at igangsætte i Aarhus Kommune.


Kontakt

Josefine Dalsgaard, Projektmedarbejder
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: josefine.dalsgaard@au.dk