Evaluering af inklusion

Et samarbejdsprojekt med BDO og Assens Kommune

På vegne af Assens Kommune indgik BDO og Center for Sundhedssamarbejde i 2015 en samarbejdsaftale.

Som de eneste i Danmark har Assens Kommune gennemført en systematisk dataindsamling om børns trivsel i alle kommunens institutioner. Undersøgelsen blev gennemført med henblik på at vurdere kommunens evne til at inkludere børn og unge i normaltilbud, samt skabe en baselinestatus for fremadrettet at vurdere inklusionsindsatsen. 

Med ekspertise indenfor databehandling bestod Center for Sundhedssamarbejdes arbejde i at behandle samtlige data fra alle kommunens institutioner samt give hver enkel institution forståelse for undersøgelsens resultat. Derudover bestod arbejdet i at bistå med sparring i forhold til konkrete handlingsplaner. 


Kontakt

Katrine Svendsen, datamanager
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: kasv@ph.au.dk