Fremme af børn, unge og ældres trivsel

Et samarbejdsprojekt med Sundhedsstyrelsen

Center for Sundhedssamarbejde samarbejdede fra april til november 2016 med Sundhedsstyrelsen om at kortlægge børn og unge samt ældres mentale sundhed. 

Formålet med samarbejdet var at afdække, hvilke velafprøvede metoder der findes til at fremme henholdsvis børn og unge samt ældres mentale sundhed og på baggrund heraf komme med konkrete anbefalinger til Sundhedsstyrelsen. 

Center for Sundhedssamarbejde løste opgaven ved systematisk litteratursøgning og tæt dialog med fagfolk på området om, hvilke metoder der har effekt i relation til at fremme mental sundhed i ind- og udland. Slutproduktet var to separate rapporter med anbefalinger på henholdsvis børn- og ungeområdet samt ældreområdet. 

Rappporter

Rapporten Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge – et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser blev offentliggjort d. 23. november på Sundhedsstyrelsens konference ”Mental sundhed i Danmark – hvordan fremmes trivslen?”.

Rapporten Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed - et systematisk litteraturstudie af internationlae undersøgelser blev offentliggjort d. 24. januar på Center for Sundhedssamarbejdes "Temadag om ældres mentale sundhed".  

Læs mere om temadagen her


Kontakt

Lotte Langkilde, Udviklingschef
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: Lotte.langkilde@au.dk
Mobil: 93508226