Robusthed.dk

Et samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning

Robusthed.dk er udviklet som en del af forskningsprogrammet for Mental Børnesundhed finansieret af Trygfonden og er organisatorisk forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning.

Robusthed.dk består af fire delprojekter, der alle har til formål at undersøge effekten af lavomkostningsinterventioner i forskellige målgrupper; unge med ADHD, anbragte børn, danske skolebørn og elever der modtager uddannelsesvejledning.

Center for Sundhedssamarbejde samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning i forhold til alle datarelaterede opgaver omkring Robusthed.dk


Kontakt

Katrine Svendsen, datamanager
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: kasv@ph.au.dk