Skolesundhed.dk

Et samarbejde med en række kommuner og Komiteen for Sundhedsoplysning

Skolesundhed.dk er et samarbejdsprojekt mellem en række danske kommuner, Aarhus Universitet og Komiteen for Sundhedsoplysning. Skolesundhed.dk består af et webbaseret spørgeskema, der spørger ind til skolebørns sundhed og kan gennemføres i forbindelse med sundhedsplejeskernes undersøgelser. Samarbejdet med Aarhus Universitet har til formål at udvide målingerne til at omfatte spørgeskemaet SDQ, der kan give indsigt i børn og unges mentale trivsel.

Forskere ved Aarhus Universitet har en stor ekspertise indenfor børns sundhed, trivsel og læring. Samarbejdet består derfor i at redegøre for brugen af SDQ samt præcisere og rådgive om hvilke aktiviteter, der skal igangsættes, så kommunerne i Skolesundhed.dk kan anvende SDQ optimalt.

I projektfasen fungerer vi som tovholder på tre større workshops, der skal afdække kommunernes erfaringer med SDQ, hvilket i sidste ende skal danne grundlag for udarbejdelse af informationsmateriale og aktiviteter, så kommunerne og Skolesundhed.dk kan få det fulde udbytte af spørgeskemaet. 

Skolesundhed.dk er udviklet i et samarbejde mellem en række kommuner, forskere og fagfolk inden for børnesundhed samt Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Skolesundhed.dk er finansieret af TrygFonden.

Læs mere her


Kontakt

Lotte Langkilde, udviklingschef
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: Lotte.langkilde@au.dk