Stærke Sammen

Evaluering for Red Barnet

Center for Sundhedssamarbejde har evalueret et spørgeskema for Red Barnet. Spørgeskemaet indgår i et større projekt, projekt Stærke Sammen, der er et læringsforløb til mellemtrinnet, som har til formål at styrke klassefællesskabet og det enkelte barn.

Projektet har kørt fra 2014 til 2016 på 14 skoler i hele landet. Spørgeskemaet som centeret har evalueret omhandler elevernes viden om social resiliens, herunder eksempelvis elevernes tillid til sig selv og andre og deres oplevelse af medbestemmelse i klassen. 

Læs mere her


Kontakt

Katrine Svendsen, datamanager
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
Email: kasv@ph.au.dk