Sundhed i nye familier

Et samarbejde med Nordea-fonden 

Center for Sundhedssamarbejde samarbejdede i 2016 med Nordea-fonden om at fremme sundhed i nye familier.  

Formålet med samarbejdet var at afdække viden, behov og aktører med henblik på at kvalificere Nordea-fondens satsning ”En familie dannes”. For at understøtte satsningen gennemførtes et forprojekt, der gav fonden konkrete vidensbaseret forslag til indsatsområder, som kan fremme og fastholde en sund livsstil og robusthed for den moderne børnefamilie. 

Center for Sundhedssamarbejde havde det overordnede ansvar for forprojektet, herunder inddragelse af eksterne videnspersoner, facilitering af workshops samt endelig afrapportering. 

Leverancen til Nordea-fonden var rapporten En familie dannes - En undersøgelse af viden og indsatser på familieområdet, som blev offentliggjort i januar 2017.


Kontakt

Lotte Langkilde, udviklingschef
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: lotte.langkilde@au.dk 
Mobil: 93508226