Sygefravær og håndvask

Et samarbejde med Aarhus Kommune 

Falder sygefraværet, hvis vi husker at vaske hænder efter endt toiletbesøg? Center for Sundhedssamarbejde bistår med blandt andet forskningsbaseret rådgivning, når Aarhus Kommune undersøger perspektiverne i at investere i Light Guide-teknologien. Aarhus Kommune ønsker at undersøge om korttidssygefraværet som følge af infektionssygdomme er lavere på de steder, der har Light Guide-teknologien installeret, sammenlignet med steder, der ikke har.

Center for Sundhedssamarbejde har været med til at udvikle projektets design og har rådgivet i forhold til planlægning af evalueringen af projektet. Projektet løber fra 1.april 2017 og et år frem, og følges i hele perioden tæt af Center for Sundhedssamarbejde. Når dataindsamlingen er afsluttet, gennemfører Aarhus Kommune og Center for Sundhedssamarbejde i fællesskab analyser af projektets data. Undervejs vil Center for Sundhedssamarbejde inddrage relevante forskere fra Aarhus Universitet for at kvalificere den fremtidige beslutningsproces i Aarhus Kommune i forhold til mulig investering i Light Guide-teknologi.  

 


Kontakt

Katrine Svendsen, datamanager
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
Mail: kasv@au.dk