Tidlig indsats og spiseforstyrrelser

Et samarbejde med Symfonien

Symfonien, der er et privat bo- og behandlingssted for unge med spiseforstyrrelser, indgik i januar 2015 en samarbejdsaftale med Center for Sundhedssamarbejde. 

Bostedet fik i 2012 tildelt ca. 4 millioner kroner fra Satspuljen under Social- og Integrationsministeriet til et fireårigt projekt, der skulle hjælpe 65 børn og unge i alderen 8-17 år, samt deres familier, med at foregribe udviklingen af en spiseforstyrrelse. 

Center for Sundhedssamarbejdes primære opgave var bearbejdning og afrapportering af data fra projektet med henblik på at synliggøre effekten. Derudover bestod arbejdet i et alment systematisk litteraturstudie samt et sundhedsøkonomisklitteraturstudie. 


Kontakt

Katrine Svendsen, datamanager
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: kasv@ph.au.dk