Undersøgelse af sundhedsydelser

Et samarbejde med 30 andre lande

Projektet ”Models of Child Health Appraised” (MOCHA) har til formål at undersøge og evaluere de sundhedsydelser børn og unge bliver tilbudt i 30 europæiske lande samt Australien. Der er et overordnet fokus på den primære sundhedssektor med udgangspunkt i forskellige eller temaer som for eksempel, hvordan børn og unge med forskellige vanskeligheder så som ADHD og Autisme kan understøttes, sundhedspersonalets samarbejde med hinanden samt hvilke politiske og sociale forhold, der påvirker indsatserne til børn og unge.

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet er dansk tovholder på projektet. Det vil sige at centeret har ansvar for at identificere, kontakte og interviewe relevante danske aktører, der kan bidrage med viden til de forskellige områder. Det er bl.a. praktikere fra børne– og ungdomspsykiatriske centre, socialpædagogiske ledere, sundhedsplejersker, almen praktiserende læger samt aktører fra forskellige styrelser og institutter.

Resultatet af MOCHA kan give viden om, hvordan sundhedssystemer inden for primær sektoren bedst muligt kan understøtte børn og unges sundhed og helbred i fremtiden.

Den danske dataindsamling foregår frem til starten af 2018.

Læs mere her


Kontakt

Lisbeth Lund
Projektmedarbejder ved Center for Sundhedssamarbejde
Mail: ll@au.dk
Tlf: (+45) 23 90 27 24