Visualisering af data om elevers læring og progression

Et samarbejde med SFI, EVA og DPU

Center for Sundhedssamarbejde deltager i et projekt om visualisering af forskellige former for data om elever og deres trivsel og faglige udvikling i folkeskolen. Projektet ledes af SFI og har Danmarks Pædagogiske Institut (DPU) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som øvrige partnere.

I folkeskolen findes der mange forskellige typer af data om elever, der måler hvordan eleverne klarer sig i lokale og nationale test, fraværsdata, standpunktskarakterer, trivselsmålinger, elevplaner osv. Hvordan samler og visualiserer man de mange data, der findes på de enkelte skoler på en smart måde, så man kan følge elevers læring og progression over tid og sætte ind der, hvor der er et behov? Den opgave arbejder Center for Sundhedssamarbejde med at løse i nært samarbejde med Alexandra Instituttet og forskere fra Datalogisk Institut på Aarhus Universitet.

Opgaven er en del-leverance i det større projekt om visualisering af elevers læring og progression i folkeskolen. Projektet skal undersøge, hvilke datavisninger der giver ekstra værdi for lærere og pædagoger i bestemte brugssituationer. Slutproduktet er en evaluering af personalets udbytte af at arbejde med nye datavisninger.

Læs mere her


Kontakt

Lotte Langkilde, udviklingschef
Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet
E-mail: lotte.langkilde@au.dk
Mobil: 93508226